Dænarbejde på marker​

AH Montage tilbyder at lave dræn på marker, herunder at renovere bestående dræn, såfremt der er problemer med vand på markerne. I særlige tilfælde skal vandet pumpes væk, men normalt kan det ledes væk ad naturlig vej.

Meget drænarbejde er udført for 100 år siden

Omkring halvdelen af de danske marker er drænet, men de fleste dræn er lavet i 1900-tallet, eller endda tilbage i sidste halvdel af 1800-tallet. Et drænsystem har typisk en levetid på omkring 80 år, men nogle gange kan de holde en del længere, om end levetiden kan være ganske kort ved for eksempel lavbundsjord.

Dræn kan bestå af nedgravede rør, render og lignende, og normalt vil de blive dækket til, hvis det er muligt. Disse dræn skal naturligvis udskiftes eller renoveres hen ad vejen, men ofte er det billigst at renovere de gamle dræn, selvom de kan være over 100 år gamle.

Vi tilbyder at optimere og renovere det gamle drænarbejde

De gamle drænsystemer er dimensioneret til, at der højst må være regnvand i pløjelaget i et par dage om året. Problemet er, at der kommer en del mere regn ad gangen og om året, end der gjorde for omkring 100 år siden. Et drænsystem kan med andre ord være forældet, fordi de ofte er dimensioneret efter en standard i 1800-tallet.

Du er velkommen til at kontakte AH Montage, hvis du ønsker en gennemgang af dine marker og dine drænsystemer med henblik på en opgradering, renovering eller udskiftning. Vi kan naturligvis også lave drænarbejde på grønne arealer.

AH Montage

​v/Anders Holst Friis​

CVR: 26005566

Erantisvej 103

8700 Horsens

Tlf.: 22 96 86 49

ahmontage@gmail.com